دوره کاربردی مهارت پروری نیروهای فروش (کوچ) » آموزشگاه بازارسازان | مرکز آموزش مهارت های بازاریابی و فروش
  • برای ثبت نام کلیک کنید
تکمیل ثبت نام


دوره کاربردی مهارت پروری نیروهای فروش (کوچ)


 


سرفصل های کارگاه

مقدمه

 

 

تشریح اهداف یک واحد فروش در یک شرکت یا اهداف فروش یک شرکت پخش

 

نقش هر یک از سمت های سلسله مراتب سازمانی در تحقق اهداف فروش

تشخیص مشکل واحد فروش

 

 

واحدهایی که مشکل فروش دارند چه علائمی از خود صادر می کنند

 

علت مشکلات در عملکرد واحد فروش یا شرکت پخش چیست؟

 

راه حل های متعارف برای حل مشکل عملکرد نیروهای فروش کدامند؟

 

رویکرد افزایش فروش از طریق کار بیشتر نیروهای فروش چیست؟

عملکرد در واحد فروش یا شرکت پخش

 

 

عملکرد واحد فروش چیست و مدیران چگونه می توانند آن را بهبود دهند؟

 

مشکلات اصلی در افزایش عملکرد واحد فروش یا شرکت پخش چیستند؟

 

اندازه گیری عملکرد فروش چیست و چگونه به مدیران فروش کمک می کند؟

موضوع آموزش در واحدهای فروش

 

 

آموزش فروش به نیروهای فروش با کدام مشکلات همراه هستند؟

 

بهترین رفتارهای اثربخش برای نیروهای فروش کدام هستند؟

 

مدیران چگونه می توانند بهترین رفتارهای فروش را در نیروهای خود تقویت کنند؟

کوچ یا مهارت پروری نیروهای فروش

 

 

تعریف و کاربرد کوچ یا مهارت پروری برای نیروهای فروش

 

چگونه نیروهای فروش خود را کوچ یا در آن ها مهارت پروری کنیم؟

 

کدام فروشنده ها را برای کوچ یا مهارت پروری انتخاب کنیم؟

 

کدام تماس ها را برای کوچ یا مهارت پروری انتخاب کنیم؟

 

نکات کلیدی هنگام کوچ یا مهارت پروری نیروهای فروش

 

foroush01.pdf [309.96 کيلوبايت] ( تعداد دانلود: 11)

0 دیدگاه :

سامانه آموزش آنلاین بازاریاد