هیئت علمی » صفحه 3 » آموزشگاه بازارسازان | مرکز آموزش مهارت های بازاریابی و فروش
  • برای ثبت نام کلیک کنید
تکمیل ثبت نام
هیئت علمی


حوزه تدریس :

بازاريابي، فروش و تبليغات

حوزه تدریس :

تحقیقات بازاریابی

حوزه تدریس :

رفتارشناسی، تشخیص فریب، القاء هیجان

 

 

حوزه تدریس :

زبان تخصصی بازاریابی

قبلی بعدی
سامانه آموزش آنلاین بازاریاد