• برای ثبت نام کلیک کنید
تکمیل ثبت نام
هیئت علمی


حوزه تدریس :

بازاریابی، فروش و تبلیغات

حوزه تدریس :

بازاریابی خدمات، مدیریت خدمات پس از فروش  

حوزه تدریس :

اقتصاد بازرگانی و تکنیک های حرفه ای فروش

تربیت بازاریاب و فروشنده حضوری

 

حوزه تدریس :

دوره آموزشي وکارگاهي آشنائي با نظام پيشنهادها،خلاقيت،

فرهنگ کار گروهي،تکنيک های حل مسئله

حوزه تدریس :

اصول صادرات، حضور موثر در نمایشگا ها،

مدیریت سفارشات داخلی (صادرات و واردات)

حوزه تدریس :

بازاریابی، تحقیقات بازاریابی و بازاریابی کارآفرینانه

حوزه تدریس :

بازاریابی بین الملل،مارکتینگ الکترونیک،تبلیغات


حوزه تدریس :

اصول مدیریت، مدیریت تولید و بازاریابی

مدیریت خرید و مدیریت زنجیره تامین

حوزه تدریس :

مدیریت برند

بازاریابی و تبلیغات

 

 

 

حوزه تدریس :

CRM و  Business plan

 

حوزه تدریس :

بازاریابی - فروش - روانشناسی ارتباط با مشتری

مدیریت بر ضمیر بازار - مدیریت فروش توزیع

حوزه تدریس :

استراتژی های بازرگانی بین المللی، اقتصاد خرد و کلان، شناخت محیط کسب و کار

حوزه تدریس :

 اصول و فنون مذاکره

حوزه تدریس :

بازاریابی و فروش

حوزه تدریس :

مهارت هاي ارتباطي - زبان بدن

حوزه تدریس :

بازاریابی ـ مدیریت فروش ـ مدیریت تبلیغات

حوزه تدریس :

فروش و بازار يابي، طراحي برنامه استراتژيك بازاريابي، آناليز ريسك تجاري و مذاكرات مربوطه

حوزه تدریس :

مدیریت ارتباط با مشتری (CRM)، بازاریابی صنعتی،مدیریت نام تجاری، مدیریت ترویج، تبلیغات و ارتباطات

حوزه تدریس :

بازاریابی استراتژیک – رفتار مصرف کننده

حوزه تدریس :

مدیریت منابع، مدیریت و ارزیابی عملکرد، مشتری مداری، ارتباطات حرفه ای، فنون مذاکرات و اداره جلسات ، روان شناسی

سامانه آموزش آنلاین بازاریاد