دکتر هرمز مهرانی » آموزشگاه بازارسازان | مرکز آموزش مهارت های بازاریابی و فروش
  • برای ثبت نام کلیک کنید
تکمیل ثبت نام
هیئت علمی
دکتر هرمز مهرانی


سوابق مدیریتی:
•    عضو هیات موسس انجمن علمی  بازاریابی ایران و بازرس اصلی انجمن علمی بازاریابی ایران از 1389 تا کنون
•    عضو هیات مدیره شرکت تحقیقات بازاریابی پژوهشگران بازار شرق از اعضا گروه شرکت مشاوره مدیریت نوآوران داتیک درایران

•    عضو هیات علمی دانشگاه

سوابق تدریس:
•    مدرس دروس مدیریت بازاریابی، مدیریت بازاریابی خدمات، فروش، مدیریت ارتباط بامشتری ، مدیریت نام تجاری، صادرات، بازاریابی بین المللی، رفتار مصرف کننده، اصول و فنون مذاکره وغیره در وزارتخانه های بازرگانی، نفت ( راهبران پتروشیمی )، صنایع و معادن و تعدادی دیگر از مراکز آموزش بخش خصوصی )


تحقیقات، تالیفات و پژوهش ها:
•    ترجمه وتالیف کتاب تبلیغات دررسانه های یک سویه
•    ترجمه کتاب های دایره المعارف بازاریابی وده گناه مرگبار بازاریابی
•    ترجمه کتاب های بازاریابی جهانی اثر وارن کیگان و کتاب اصول ومهارت های فروشندگی حرفه ای (در دست انتشار)

سامانه آموزش آنلاین بازاریاد