دکتر حمید ترکاشوند » آموزشگاه بازارسازان | مرکز آموزش مهارت های بازاریابی و فروش
  • برای ثبت نام کلیک کنید
تکمیل ثبت نام
هیئت علمی
دکتر حمید ترکاشوند


 

دکتری کسب و کار

حسابداری و مالی

مدیرعامل شرکت پخش محیادارو

 

 

سامانه آموزش آنلاین بازاریاد