دکتر بهزاد ابوالعلایی » آموزشگاه بازارسازان | مرکز آموزش مهارت های بازاریابی و فروش
  • برای ثبت نام کلیک کنید
تکمیل ثبت نام
هیئت علمی
دکتر بهزاد ابوالعلایی


دارای دکترای مدیریت دولتی با گرایش مدیریت منابع انسانی

عضو هئیت علمی سازمان مدیریت صنعتی

۱۷ سال سابقه مدیریت منابع انسانی در شرکت های خودرو سازی

مدرس دوره های کارشناسی ارشد سازمان مدیریت صنعتی

عضو گروه مشاوران علمی ماهنامه تدبیر

دبیر علمی چند کنفرانس ملی توسعه منابع انسانی

مشاور سازمان های بزرگ کشور

 

سامانه آموزش آنلاین بازاریاد