دکتر محمدعلی حقیقی » آموزشگاه بازارسازان | مرکز آموزش مهارت های بازاریابی و فروش
  • برای ثبت نام کلیک کنید
تکمیل ثبت نام
هیئت علمی
دکتر محمدعلی حقیقی


مقطع آخرين مدرک تحصيلي:  دكتري تخصصي

نام رشته آخرين مدرک تحصيلي:    مديريت

مرتبه علمی: استادیار

نام دانشگاه اخذ آخرين مدرک تحصيلي: دانشگاه تربيت مدرس

 

مقالات علمی چاپ شده در مجلات:

1. طراحي و تبيين مدل تاثير مديريت تنوع بر تعهد سازماني ,1389

 

کتابهای ترجمه:

1. تصميم گيري موفق: رويكردي سيستماتيك به مسائل پيچيده ,1391

 

مقالات علمی و کتب منتشر شده:

اشتباه مدیریت انتشارات ابوریحان سال 1370

تئوریهای مدیریت " مهر " 1372

فرهنگ و اصطلاحات مدیریت " ترمه " 1370

تکنولوژی و مهندسی فکر " فراوران " 1376

مدیریت تطبیقی " ترمه " 1382

سازماندهی و اصلاح تشکیلات و روشها " ترمه " 1383

تستهای کارشناسی ارشد 6 دوره " ترمه " 1372

نظام روابط کار " سینا " 1380

 

کتابهای تالیفی و تصنیفی:

1. سازماندهي و اصلاح تشكيلات و روش ها ,1388

2. زبان بدن ,1388

3. مديريت رفتار سازماني ,1388

4. تكنولوژي و مهندسي فكر ,1389

5. نگاهي نو به پرورش ذهني كودك , 

6. هنر مذاكره كليد كسب توافق ,1391

7. مديريت استراتژيك ,1391

8. مديريت تعارض و استرس ,1391

9. تئوري هاي مديريت.اصول، مباني، فرآيند ,1392

سامانه آموزش آنلاین بازاریاد