حسین غفوریان » آموزشگاه بازارسازان | مرکز آموزش مهارت های بازاریابی و فروش
  • برای ثبت نام کلیک کنید
تکمیل ثبت نام
هیئت علمی
حسین غفوریان


مشاور مالی شرکت هود و گاز داتیس .. مشاور مالی شرکت آسان شایان ... مشاور مالی هلدینگ tmba .. مشاور مالی آباد بنیان .. تحلیلگر بنیادی سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی.. مدرس شیوه های ارزش گذاری سهام شرکتها ... مدرس شیوه های سرمایه گذاری در طلا ... مدرس مدیریت مالی نوین در شرکتها .

سامانه آموزش آنلاین بازاریاد