استاد محمدعلی ذاکر » آموزشگاه بازارسازان | مرکز آموزش مهارت های بازاریابی و فروش
  • برای ثبت نام کلیک کنید
تکمیل ثبت نام
هیئت علمی
استاد محمدعلی ذاکر


-تحصيلات
1-1 :کارشناسی ارشد مهندسی صنايع-مدیریت صنایع از دانشگاه امیرکبیر(پلی تکنیک تهران) درسال 1372
1-2:کارشناسی مهندسی مکانیک از دانشگاه امیر کبیر در سال 1354
1-3:زبان انگلیسی L.C   (Lower Cambridge) از انگلستان
متولد:1329
آدرس:تهران ،دارآباد،خيابان افتخاری،خيابان رجبي کوچه قيدی پلاک 5 تلفن 26108234 همراه 09121158875     ٍ E-mail:zaker45@gmail.com

2- سوابق کاری
2-1:سرپرست وزارت صنایع ،معاون وزیر صنایع(برنامه ریزی،صنایع فلزی،حقوقی و پارلمانی،امور مجلس و استانها) مدیر کل وزارت صنایع(طرح و برنامه،امور عمومی) به مدت 10 سال(1358 تا1368 )
2-2:مدیر صنایع موشکی به مدت 5 سال(1368 تا 1372 )
2-3:مدیر عامل شرکت جامع پیمان(ساخت قطعات خودرو) یک سال(1374)
2-4:مدیر عامل موسسه توسعه فرهنگ مشارکت درخشان وبهپو(مشاور مدیریت در نظام پیشنهادها و گروههای حل مسئله) به مدت 14 سال(1375 تا1387)
2-5:رئیس سازمان فروش شرکت جهان رایانه به مدت یک سال(1386)
2-6:مدیر طرح و برنامه و آموزش ونماینده مدیر عامل در تضمین کیفیت شرکت جامع پیمان(ساخت قطعات خودرو) به مدت 4 سال(1386 لغایت 1389)
2-7:مدیر عامل وعضو هیئت موسس وهیئت مدیره انجمن بهبود مستمر(فعالیت در زمینه توسعه نظام پیشنهادها) از سال 1382 تا 1388
2-8:عضو انجمن مشاورین مدیریت ایران
2-8:عضو انجمن مدیریت منابع انسانی
2-9:عضو هیئت مدیره موسسه خانواده مطهر(خیریه-فعالیت فرهنگی در خانواده)
2-10:عضو هيئت مديره مرکز مديريت وتوسعه ايران
2-11:صاحب امتياز و مدير مسئول مجله نظام پيشنهادها
2-12:اجرای نظام پيشنهادها(فردی وگروهي)در 140 واحد توليدی و خدماتي بزرگ در ايران
2-13:بر گزاری بيش از 1000 دوره آموزشي وکارگاهي آشنائي با نظام پيشنهادها،خلاقيت،فرهنگ کار گروهي،تکنيک های حل مسئله،5s,EFQM
2-14:بررسی اقتصادی طرح توليد راديو ضبط خودرو
2-15:بررسی اقتصادی طرح توليد مستر سيلندر و بوستر خودرو
2-16:بررسی اقتصادی طرح توليد شير تقسيم ترمز پرايد

سامانه آموزش آنلاین بازاریاد