• برای ثبت نام کلیک کنید
تکمیل ثبت نام

دوره جامع مدیریت تیم‌های بازاریابی و فروش (با نگرش بازار ایران)

مخاطبان دوره: مدیران و سرپرستان تیم‌های بازاریابی و فروش، مدیران شرکتهای پخش و توزیع، مدیران فروشگاه، نمایندگان فروش

مدرسان دوره: دکتر محمدعلی حقیقی، دكتر رضا اكبري اصل، دکتر رضا دولتیار و پرويز درگی

مدت زمان دوره : 44 ساعت (11 جلسه)
روز برگزاری : پنج شنبه هر هفته، از ساعت 08:30الی 12:30
تاریخ شروع دوره : 7 اردیبهشت 96

•مخاطبان دوره:

مدیران و سرپرستان تیم‌های بازاریابی و فروش، مدیران شرکتهای پخش و توزیع، مدیران فروشگاه، نمایندگان فروش.

 

•محتوای دوره:

 1.اصول و مبانی مدیریت منابع انسانی (1 جلسه)

2.طراحی تیم و برنامه ریزی نیروهای فروش (1 جلسه)

3.تامین نیروی انسانی (جذب و استخدام) (2 جلسه)

4.ارزیابی و مدیریت عملکرد (2 جلسه)

5.آموزش و توسعه منابع انسانی (1 جلسه)

6.جبران خدمت (حقوق، مزایا و پاداش) (1 جلسه)

7.مهارتهای رهبری اثربخش (2 جلسه)

8.جمع بندي مطالب و بررسی مهم ترين چالشهاي مدیریت تیم های بازاریابی و فروش (1 جلسه) 

 

•مدت دوره:

 44 ساعت (11 جلسه)

 

•مدرسان دوره:

دکتر محمدعلی حقیقی، دكتر رضا اكبري اصل، دکتر رضا دولتیار و پرويز درگی

 

•زمان برگزاري:

پنج شنبه هر هفته، از ساعت 08:30 الی 12:30

 

•شرایط ثبت نام:

شهريه دوره: 7.500.000 ريال  (هفتصد و پنجاه هزار تومان) 

(شامل هزینه حضور در جلسات آموزشی+ جزوات آموزشی+ پذیرایی+ صدور گواهینامه)

هدیه ما: دو جلد کتاب تخصصی و هشت عنوان فیلم آموزشی در حوزه بازاریابی و فروش+ نشریه توسعه مهندسی بازار

 

•ثبت نام گروهي، شامل تخفيف مي باشد: 3 تا 5 نفر: 5%  و  بيش از 6 نفر: 10%

•پرداخت به صورت اقساط، امكان پذير است

•پرداخت شهریه به حساب جاري 93/44972453 

نزد  بانك ملت (جام) شعبه وزارت كار  به نام آموزشگاه بازارسازان

 

برای ثبت نام آنلاین دوره کلیک کنید

دوره جامع مدیریت بازاریابی (توسعه بازار)

دوره جامع مدیریت بازاریابی (توسعه بازار)

مدرسان دوره: جمعی از اساتید

مخاطبان دوره: مدیران بازاریابی، مدیران توسعه بازار، معاونین بازاریابی و بازرگانی، مدیران عامل شرکت‌های کوچک و متوسط

مدت زمان دوره : 108 ساعت
روز برگزاری : پنج شنبه ها (08:30 الی 12:30)
تاریخ شروع دوره : 1 تیر ۱۳۹۶


•    محتوای دوره:
1.    اصول و مبانی بازاريابي (1 جلسه)
2.    استراتژی بازاریابی (STP) (1 جلسه)
3.    مدیریت نام تجاری (Branding) (1 جلسه)
4.    تکنیکهای فرصتیابی و هوشمندی بازار  (1 جلسه)
5.    بازاریابی صنعتی  (1 جلسه)
6.    بازاریابی خدماتی  (1 جلسه)
7.    مدیریت ترویج و ارتباطات (2 جلسه)
8.    مدیریت قیمت گذاری (1 جلسه)
9.    برنامه ریزی بازاریابی (PM) (1 جلسه)
10.    تحقیقات بازاریابی کمی (2 جلسه)
11.    شناخت رفتار مصرف کننده (2 جلسه)
12.    مدیریت بسته بندی محصول (1 جلسه)
13.    توسعه محصول جدید (1 جلسه)
14.    مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) (1 جلسه)
15.    اندازه گیری رضایت مشتری (CSM) (1 جلسه)
16.    بازاریابی اینترنتی (1 جلسه)
17.    گروه کانونی (1 جلسه)
18.    نورومارکتینگ (1 جلسه)
19.    مدیریت توزیع (1 جلسه)
20.    شناخت محیط کسب و کار (1 جلسه)
21.    بازاریابی بین المللی (1 جلسه)
22.    آشنایی با واژگان زبان بازاریابی (2 جلسه)
23.    جمع بندي مطالب و بررسی قضایای واقعی بازار ایران (1 جلسه)
 
•    مدت دوره:  108 ساعت آموزش نظری (27 جلسه حضوری) + 42  ساعت آموزش عملی (انجام پروژه، غیر حضوری)
•    زمان برگزاري: پنج شنبه هر هفته، (08:30 الی 12:30) (شروع دوره جدید:  اول تیر ۱۳۹۶)
•    گواهينامه: گواهینامه رسمی از سازمان آموزش فنی و حرفه¬ای کشور (قابل ترجمه و مورد تایید سازمان جهانی کار (ILO))

•    مدرسان دوره: دکتر مرتضی عمادزاده، دکتر فرزاد مقدم، دكتر رضا اكبري اصل، دکتر شهرزاد چیت ساز، دکتر محمدحسین غوثی، دکتر نادر وهاب آقایی، دکتر سید سعید میرواحدی، دکتر فرانک جواهردشتی، دکتر گلچین فر، دکتر محمدرضا حسن زاده، دکتر امین اسداللهی، مهندس مهدی فربهی، مهندس امیرحسین سرفرازیان، استاد پرویز درگی

•    شرایط ثبت نام:
    شهریه: 18.500.000 ریال (یک میلیون و هشتصد و پنجاه هزار تومان)
    ثبت نام گروهي، شامل تخفيف مي باشد: 3 تا 5 نفر: 5%  و  بيش از 6 نفر: 10%- بیشتر از 10 نفر، نفر یازدهم رایگان
    پرداخت به صورت اقساط، امكان پذير است
    پرداخت شهریه به حساب جاري 93/44972453
نزد  بانك ملت (جام) شعبه وزارت كار  به نام آموزشگاه بازارسازان

 

برای ثبت نام آنلاین کلیک کنید

دوره جامع تخصصی تحقیقات بازاریابی

دوره جامع تخصصی تحقیقات بازاریابی

مدرسان دوره: جمعی از اساتید

مخاطبان دوره: مدیران بازاریابی، مدیران تحقیقات بازار، کارشناسان بازاریابی، کارشناسان تحقیقات بازار،و تمامی دانشجویان و کارشناسانی که به دنبال کسب فرصت برای ورود به حیطه تحقیقات بازار هستند.

مدت زمان دوره : 64 ساعت
روز برگزاری : پنج شنبه ها(8:30 الی 12:30)
تاریخ شروع دوره : شروع دوره جدید: 15 تیر ماه 96


•    محتوای دوره:

 

جلسه

عنوان جلسه

اهم موضوعات جلسه

رویکرد

اساتید

1.          

تحقیقات بازاریابی و جایگاه آن در علم بازاریابی

کارکردهای تحقیق

انواع تحقیقات بازار

انواع روشهای انجام تحقیق

تئوری

پرویز درگی

2.         

آموزش تهیه پروپوزال، RFP ، RFQ

تعیین اهداف تحقیق

تعیین سوالهای تحقیق

تهیه RFP  و RFQ بر اساس اهداف تحقیق

تهیه طرح تحقیق

تئوری - کارگاه

میرواحدی- سرفرازیان

3.         

دفاع از پروپوزالهای ارائه شده و تصویب

ارائه ، اصلاح و تصویب پروپوزالهای گروهی

کارگاه

میرواحدی- سرفرازیان

4.         

مصاحبه کیفی گروه کانون

مزایا و معایب روش گروه کانون

برگزاری جلسه گروه کانون مدیریت جلسه گروه کانون

تحلیل نتایج گروه کانون

تئوری-کارگاه

سرفرازیان

5.         

مصاحبه کیفی گروه کانون

برگزاری جلسات گروه کانون

کارگاه

سرفرازیان

6.         

آموزش طراحی پرسشنامه

اصول طراحی پرسشنامه

انواع متغیرها در تحقیقات بازار

انواع سوالات در طراحی پرسشنامه

روایی و پایایی پرسشنامه

تئوری- کارگاه

میرواحدی

7.         

آموزش طراحی پرسشنامه

طراحی پرسشنامه  های تحقیق و اصلاح و تصویب

کارگاه

سرفرازیان

8.         

مسائل مرتبط با عملیات میدانی

آموزش اصول اولیه نمونه گیری

آموزش تکنیکهای متقاعدسازی پاسخگو

آموزش اصول کنترل و بازرسی

آموزش روشهای ورود اطلاعات

تئوری-کارگاه

سرفرازیان

9.         

کاربرد علم آمار در تحقیقات بازار

مفاهیم پایه (میانگین، پراکندگی،منحنی نرمال، ...)

اصول نمونه گیری

تعیین روایی و پایایی پرسشنامه

بررسی نرمالیته اطلاعات

آزمونهای آماری

تئوری

افشین

10.        

کاربرد نرم افزار در تحقیقات بازار

کاربردهای اساسی نرم افزار اکسل

کاربردهای اساسی نرم افزار اکسس

کاربردهای اساسی نرم افزار اس پی اس اس

کارگاه

میرواحدی

11.        

تکنیکهای نوین تحقیقات بازار

معرفی روشهای مصاحبه زیمت، تکنیک نردبانی

تئوری-کارگاه

سرفرازیان

12.       

تکنیکهای نوین تحقیقات بازار

معرفی نئوروریسرچ

تئوری-کارگاه

پرویز درگی نصرت آبادی

13.       

تحلیل اطلاعات و تهیه گزارش

تحلیل اطلاعات پرسشنامه های جمع آوری شده،

اصلاح اشتباهات

نظارت بر روشهای تحلیلی

ارائه راهنمایی و مشاوره

کارگاه

میرواحدی-سرفرازیان

14.       

تحلیل اطلاعات و تهیه گزارش

تحلیل اطلاعات پرسشنامه های جمع آوری شده،

اصلاح اشتباهات

نظارت بر روشهای تحلیلی

ارائه راهنمایی و مشاوره

کارگاه

میرواحدی-سرفرازیان

15.       

دفاع از گزارشهای تهیه شده

دفاع گروههای تحقیق از گزارش نهایی در حضور گروههای کارفرما

کارگاه

پرویز درگی- سرفرازیان

16.       

دفاع از گزارشهای تهیه شده

دفاع گروههای تحقیق از گزارش نهایی در حضور گروههای کارفرما

کارگاه

پرویز درگی - سرفرازیان

   
•    مدت دوره:  64  ساعت آموزش:20  ساعت تئوری + 44  ساعت آموزش کارگاهی

•    برگزاری دوره:  پنجشنبه هر هفته، از ساعت 8:30 الی 12:30، 15 تیر ماه 96
•    مدرسان دوره: دكتر سعید میرواحدی، مهندس امیرحسین سرفرازیان،، دکتر نصرت آبادی و  پرويز درگي

•    شرایط ثبت نام:
•    شهریه دوره: 18.000.000 ريال  (یک میلیون و هشتصد هزار تومان)
(شامل هزینه حضور در جلسات آموزشی+ جزوات آموزشی+ پذیرایی+ صدور گواهینامه)

•    توصیه ها: همراه داشتن دستگاه  لپ تاپ در کلاسها مورد تأکید است.
•    ظرفیت دوره: حداکثر 16 نفر
•    ثبت نام گروهي، شامل تخفيف مي باشد: 3 تا 5 نفر: 5%  و  بيش از 6 نفر: 10%
•    پرداخت به صورت اقساط، امكان پذير است
•    پرداخت شهریه به حساب جاري 93/44972453 - شماره کارت 6104337770118337
نزد  بانك ملت (جام) شعبه وزارت كار  به نام آموزشگاه بازارسازان

برای ثبت نام آنلاین این دوره کلیک کنید

دوره جامع مديريت فروش و فروش حرفه ای

 مدرسان دوره: جمعی از اساتید

مخاطبان دوره: مدیران و سرپرستان فروش، مدیران شرکتهای پخش و توزیع،کارشناسان فروش، نمایندگان فروش،مدیران فروشگاه

مدت زمان دوره : 92 ساعت (24 جلسه حضوری)
روز برگزاری : چهارشنبه ها(16 الی 20)
تاریخ شروع دوره : 30 فروردین 96

محتواي دوره:


1.    جايگاه فروش در علم ماركتينگ و طراحي ارتباطات حوزه فروش (1 جلسه)
2.    مهندسي و پيش بيني فروش (1 جلسه)

3.    طبقه بندی مشتریان و مشتری نوازی (1جلسه)
4.    شناخت رفتار مصرف کننده (1 جلسه)
5.    خدمات پش از فروش (1 جلسه)
6.    مديريت ترويج و ارتباطات (1 جلسه)
7.    مديريت ارتباط با مشتري (CRM) (یک جلسه)
8.    اندازه گيري رضايت مشتري (CSM) (یک جلسه)
9.    برنامه ريزي و ساماندهي نيروهاي فروش (1 جلسه)
10.   مطالعه تيپهاي شخصيتي (براساس مدل اینیاگرام و دیسک) (2 جلسه)
11.   اصول و فنون مذاكرات حرفه اي فروش (2 جلسه)
12.   تكنيك هاي ارتباط موثر (1 جلسه)   
13.   مديريت وصول مطالبات (1 جلسه)
14.   راهکارهاي مقابله با دامهاي مذاکره (1 جلسه)
15.   مهارتهاي ارتباط با مشتريان شاکي (1 جلسه)
16.   مهارتهاي فروش تلفني و نگارش تجاري (1 جلسه)
17.   فروش اینترنتی (1 جلسه)

18.   آشنایی با مباحث مدیریت مالی و حسابداری فروش (2 جلسه)

19.   تکنیکهای حرفه ای فروش سازمانی (b2b) (2 جلسه)
20.   جمع بندي مطالب و بررسي مهم ترين چالشهاي فروش در عصر حاضر (1 جلسه)
 
گواهينامه دوره: به کارآموزان پس از قبولي در آزمون پايان دوره، گواهينامه رسمي از سازمان آموزش فني و حرفه اي کشور تقديم خواهد شد. اين گواهينامه قابل ترجمه و مورد تاييد سازمان جهاني کار (ILO) مي باشد.


مدرسان دوره: دکتر فرزاد مقدم، دكتر رضا اكبري اصل، دکتر محمدحسین غوثی، دکتر بابک سبزیان پور، دکتر رضا دولتیار، مهندس مهدی فربهی، دکتر سعید میرواحدی، دکتر جواهردشتی، استاد حسین غفوریان، استاد بابک مروانی، استاد امیرحسین سرفرازیان،  و پرویز درگی


زمان برگزاري: چهارشنبه هر هفته، از ساعت 16الی 20 (30 فروردین 1396)


 شرايط ثبت نام:
شهريه دوره: 15.500.000ريال  (یک میلیون و پانصد و پنجاه هزار تومان)

(شامل هزينه حضور در جلسات آموزشي+ جزوات آموزشي+ پذيرايي+ صدور گواهينامه)

ثبت نام گروهي، شامل تخفيف مي باشد: 3 تا 5 نفر: 5%  و  بيش از 6 نفر: 10%- بیشتر از 10 نفر، نفر یازدهم رایگان
پرداخت شهريه به حساب جاري 93 /44972453  نزد  بانك ملت (جام) شعبه وزارت كار  به نام آموزشگاه بازارسازان

 

برای ثبت نام آنلاین کلیک کنید.